Pisanie pracy … jak to ugryźć

Pisanie pracy … jak to ugryźć

           Pisanie prac stanowi wieloetapowe przedsięwzięcie wymagające w początkowej fazie wybrania tematu pracy oraz sporządzenia planu pracy. Temat pracy powinien zawierać syntetyczne zdefiniowanie przedmiotu pracy i powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami...
Pisanie pracy licencjackiej

Pisanie pracy licencjackiej

          Pisanie pracy licencjackiej to na ogół pierwsze wyzwanie stojące przed studentem w jego twórczości naukowej. Dlatego pisanie pracy licencjackiej jest tak istotne. Dotyczy to zwłaszcza  sprawnego posługiwania się warsztatem metodologicznym i znajomością...