Pisanie pracy licencjackiej to na ogół pierwsze wyzwanie stojące przed studentem w jego twórczości naukowej. Dlatego pisanie pracy licencjackiej jest tak istotne. Dotyczy to zwłaszcza  sprawnego posługiwania się warsztatem metodologicznym i znajomością edycji tekstów w edytorach tekstów.

            W pisaniu pracy licencjackiej nie jest konieczne wnoszenie czegoś nowego do doktryny, to raczej wyłączna cecha prac doktoranckich. Pisząc pracę licencjacką staje się jednak przed ważnym wyzwaniem, jakim jest przeprowadzenie badań, a niekiedy i dyskusji wyników do nich. Dlatego pisanie pracy licencjackiej charakteryzuje się:

 

  • minimalną zawartością części teoretycznej;
  • syntetycznym zdefiniowaniem metodologii badań;
  •  położeniem nacisku na prezentacje części badawczej.

     Zatem pisząc pracę licencjacką pamiętaj by nie stosować wodolejstwa w części teoretycznej. Pisząc rozdział teoretyczne należy w nim zawszeć bogatą, pod względem przytoczonych przypisów, analizę literatury. Jednak zazwyczaj należy ograniczyć się do 15-20 stron. Pisanie pracy na poziomie części metodologicznej wymaga natomiast znajomości tego, co jest celem i przedmiotem badań, co jego problemami badawczymi i hipotezami, zmiennymi (zależnymi i niezależnymi), wskaźnikami, a co metodami, technikami i narzędziami. Pisanie pracy licencjackiej bez znajomości tych podstawowych pojęć będzie niemożliwe. Dopiero dobrze je interpretując można „ustawić” i napisać część badawczą. Pisząc pracę na poziomie części badawczej wymaga się położenia nacisku na sprawne posługiwanie się nie tylko programem Microsoft Word ale i Excel, ewentualnie SPSS/Statistica. Dlatego pisząc pracę licencjacką warto poświęcić 2-3 dni na doszlifowanie nauki systemów wykorzystywanych w pisaniu pracy. Jeżeli piszecie jednak pracę bez znajomości wymaganych systemów, to czas ich nauki będzie dłuższy ale tu z pomocą przychodzą tzw. samouczki (tutoriale) na YouTubie, które szczególnie polecamy. Jeśli posiadasz znajomość tych aspektów pisanie pracy licencjackiej powinno zająć nie więcej niż 6 miesięcy. Problem może się jednak pojawić w przypadku konieczności zawarcia w pracy licencjackiej dyskusji wyników. Tu porównujemy to co otrzymaliśmy (zweryfikowane hipotezy) z wynikami innych badawczy. W tym celu polecamy korzystanie z literatury anglojęzycznej. W ten sposób wiedzę na temat badań w Polsce poszerzymy o wyniki z całego świata, co uczyni ważą pracę kompletną.

          Jeśli masz jednak jakieś problemy, to kontaktuj się z nami śmiało przez kwestionariusz na stronie, mail (biuro@antyplagiat.edu.pl), Facebook’a, bądź telefonicznie (720-776-111).