Piszą pracę, za kluczowe należy uznać wybranie jej tematu. Nie wynika to wyłącznie z doprecyzowania własnych zainteresowań jakie stały się podstawą do wyboru tematu pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy pracy doktoranckiej.

          Po pierwsze, temat musi być zgodny z wybranym seminarium, nie może wykraczać poza jego zakres. Po drugie, temat definiując zakres pracy magisterskiej (licencjackiej, doktoranckiej) przełoży się na tytuły rozdziałów i samą treść. Wybór zbyt ogólnego tematu naraża piszącego na wysoki współczynnik plagiatu według algorytmu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Popularny temat był przedmiotem badań dziesiątek, a może i setek autorów. W czasie jego pisania korzysta się często z wielu starszych publikacji (np. takich sprzed 2015 roku), co naraża piszącego na plagiat, nawet jeśli nie cytuje dosłownie, ale używa synonimów. Dlatego zalecamy by pisząc prace licencjacką (pracę magisterską czy pracę doktorancką) wybierać tematy w miarę unikatowe.

           O ile, w przypadku pracy doktoranckiej będzie to proste, gdyż z natury dysertacja ma cechować ją unikatowość poprzez wniesienie czegoś nowego do doktryny danej nauki, to w przypadku pracy licencjackiej (pracy magisterskiej, a nawet pracy inżynierskiej) może być to utrudnione. Dlatego w przypadku tych prac należy wybrać temat unikatowy, ale już opisany, ale w kilku aktualnych monografiach. W ten sposób bazując na monografiach czy artykułach z 2017-2019 roku można stworzyć własną pracę naukową, która będzie napisana poprawnie i co najważniejsze w zgodzie z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym.

       Jeśli czytając ten wpis nadal nie wiesz, jaki temat wybrać. Skontaktuj się z nami przez kwestionariusz na stronie, mail (biuro@antyplagiat.edu.pl), Facebook’a, bądź telefonicznie (720-776-111).