Jeśli macie za sobą wybór tematu musicie napisać do niego plan pracy, który będzie następnie waszym spisem treści. Ustalenie planu pracy nie jest przy tym rzeczą łatwą dla osoby piszącej pracę pierwszy raz dlatego należy pamiętać o kilku zasadach.

            Po pierwsze, zaczynamy od nagłówka „Plan pracy”, później zastąpimy go  nagłówkiem „Spis treści”.

            Po drugie, zawieramy w nim stałe elementy, takie jak: Streszczenie, Summary (Abstract), Zakończenie (Podsumowanie), Spis rysunków, Spis tabel, Spis wykresów, Aneks (Załączniki). Oczywiście nie nazwy poszczególnych nagłówków muszą być dopasowane do wymogów redakcyjnych o czym pisaliśmy TU.

            Po trzecie, ustalamy ile rozdziałów ma mieć praca. Jeśli liczy ona mniej niż 60 stron powinna liczyć 3-4 rozdziały, podzielone na 3-5 podrozdziałów. Górna granica liczby rozdziałów  to przeważnie 7-8, co dotyczy pisania prac doktoranckich o liczbie stron powyżej 250.

            Po czwarte, oznaczanie nagłówków rozdziałów jest zależne od wymagań redakcyjnych. Na ogół stosuje się następujące zapisy: „Rozdział 1. Lorem Ipsum”, „Rozdział I. Lorem Ipsum”, „1. Lorem Ipsum”.

            Po piąte, podrozdziały. Ich oznaczenie może przypierać: pojedynczą cyfrę arabską (jeśli rozdział oznaczono cyfrą rzymską), podwójne numerowanie arabskie (jeśli rozdział oznaczono pojedynczą cyfrą arabską), symbolem paragrafu § (opcja ta jest rzadko stosowana jednak osoba pisząca pracę z prawa może spotkać się z takim wymogiem redakcyjnym).

        Po szóste, ile poziomów numeracji. Tu nie ma górnej granicy, ale w przypadku pisania prac licencjackich, inżynieryjnych, magisterskich, a nawet doktoranckich, nie należy przesadzać. Dlatego zazwyczaj stosuje się dwa, maksymalnie trzy poziomy numerowania.

        Po siódme, zmieńmy tytuły rozdziałów i podrozdziałów na nagłówki w wordzie (zob. rys. na dole). W ten sposób nasz spis będzie się uaktualniał automatycznie, przez co praca będzie bardziej przejrzysta.

         Po ósme, zawsze należy edytować spis treści z konkretnymi wymaganiami redakcyjnymi!

    Po dziewiąte, jeśli nie możecie dać sobie rady z planem pracy napiszcie do nas, a dostaniecie (całkowicie za darmo) plan pracy do waszego tematu. Wystarczy, że skontaktujecie się przez przez kwestionariusz na stronie, mail (biuro@antyplagiat.edu.pl), Facebook’a, bądź telefonicznie (720-776-111).