Metody pisania prac z prawa

Metody pisania prac z prawa

Dlaczego spotykając się z pracami pisanymi przez przyszłych prawników, tak mało można dowiedzieć się o metodzie pisania? Dlaczego wskazując metody większość piszących pracę z prawa sięga po metodologię nauk społecznych? Wydaje się, że odpowiedź na te pytania jest...