Dlaczego spotykając się z pracami pisanymi przez przyszłych prawników, tak mało można dowiedzieć się o metodzie pisania? Dlaczego wskazując metody większość piszących pracę z prawa sięga po metodologię nauk społecznych?

Wydaje się, że odpowiedź na te pytania jest prosta: studentów prawa nie uczy się na studiach magisterskich o metodach pisania prac. Z takim przedmiotem spotkają się prawdopodobnie dopiero na studiach doktoranckich, a więc już po tym jak będą mieli pierwszą poważną pracę – magisterium – za sobą. W efekcie w pracach magisterskich można się spotkać (i to nie zawsze) jedynie krótką wzmiankę na końcu wstępu, że pracę sporządzono „metodą dogmatyczno-prawną”. Generalnie metoda ta jest stosowana w 99% prac pisanych z prawa, ale czy w pracy nie zastosowano innych metod?  Otóż student piszący swoją pierwszą pracę naukową, czy to pracę zaliczeniową, czy pracę na konferencję, bądź magisterium powinien wiedzieć, że oprócz metody dogmatyczno-prawnej może zastosować, także:

  • metody hermeneutyczne
  • metody argumentacyjne
  • metody socjologiczne i psychologiczne
  • metody ekonomicznej analizy prawa
  • metody aksjologicznej analizy prawa
  • metodę historyczną i komparatystyczną

Każda z tych metod została w miarę dobrze opisana w literaturze, dlatego piszący pracę naukową z prawa powinien zapoznać się z takimi pozycjami, jak: 1) J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze, Kraków 2006; 2) M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002; 3) Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980; 4) A. Malinowski (red.), Logika dla prawników, Warszawa 2007; 5) T. Widła, D. Zienkiewicz, Logika, Warszawa 2006; 6) L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2005; 7) M. Zieliński, Z. Ziembiński, Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa 1988; 8) J. Stelmach, Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, Kraków 2000; 9) L. Leszczyński, Komparatystyka a teoria prawa – powiązania metodologiczne  i pole  współdziałania,   [w:]   Z.   Tobor, L.  Bogucka, Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, Katowice 2002; 10) B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1974; 11) M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Warszawa 1994. Jeśli jednak nie masz czasu by zapoznać się z tymi publikacjami albo nie wiesz jak się do tego zabrać, a chcesz by Twoja praca była na odpowiednio wysokim poziomie to napisz po darmową poradę do Serwisu Pisania Prac z Prawa biuro@pisaniepraczprawa.pl